Nakit para ihtiyacını karşılamak için para çekilmesi durumunda yapılacaklar


Ödenecek faturalar, yönetim masrafları vs için gereken nakit para, eğer kasada kalmadıysa, Banka şubesinden ya da ATM’den çekildikten sonra, Apsiyon’ üzerinde de bu işlemin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, gerçekteki Banka ve Nakit kasaları ile Apsiyon’daki Banka ve Nakit Kasaları denk olmayacaktır.

Bunun için,

Apsiyon’da Finans > Kasa Transfer Fişi alanına gelip, Yeni transfer fişi butonuna tıklayıp,


Tarih : alanında Paranın Çekildiği günü yazıyoruz.

Çıkış Kasası : olarak da Banka Kasasını,

Giriş Kasası : olarak da apartman yönetiminin banka kasasını seçiyoruz.

Tutar : hanesinde yatırılan paranın miktarı yazılıp “Kaydet” butonu ile kaydediyoruz.