Yetki grubu tanımlama ve güncelleme işlemi nasıl yapılır? 


Yetki grubu; aynı yetkileri kullanarak işlem yapacak kişilerden oluşan grupların toplu yetkilendirilmesi için kullanılır. Yetki grubu tanımlamak için Site > Yetki grupları menüsüne tıklayarak, mevcut yetki gruplarının görüntülendiği, yönetildiği veya yeni yetki grubunun oluşturulabildiği sayfaya ulaşılır.Yeni yetki grubu oluşturmak için "Yeni güvenlik grubu" butonuna basılarak ilgili sayfaya ulaşılır.Grup adı –Tanımlanacak yetki grubunun adı girilmelidir.


Özet Sayfası – Özet sayfasında yer alan bilgilerin görüntülenebilmesi için işaretlenmelidir.


Web Sitesini Görüntüleyemesin  – İşaretlenmesi durumunda , Yetki gurubu bünyesinde bulunan kişilerin web sitesini görüntüleyebilmesini engeller.


Aktif – Tanımlanacak yetki grubunu aktif ise işaretli pasif ise işaretsiz olmalıdır.


IP sınırlaması uygulansın – Yönetici alanlarına erişim hakkı sınırlaması için bu alan kullanılır.


Bakiye Bilgisi Görüntüleyebilme – Kişilere ait bakiye bilgilerinin görüntülenebilmesi için kullanılır


Erişebilir IP(ler) – Sisteme erişmesini istediğiniz ip(ler) yazılmalıdır. Boş bırakılırsa tüm ipler sisteme erişim sağlar. Birden fazla ip tanımlaması için aralarına virgül koyulmalıdır.


Yasaklı IP(ler) - Sisteme erişmesini istemediğiniz ip(ler) yazılmalıdır. Birden fazla ip tanımlaması için aralarında virgül koyulmalıdır.


TC No görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, Site > Kişiler menüsünde kişilere ait TC kimlik numarasının görüntülenebilmesini sağlar.


Telefon numarası görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, Kişilere ait telefon numarası bilgilerinin görüntülenebilmesini sağlar.


Ekleri görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, Kişiler ve evrakların içerisine eklenmiş olan dosyaların görüntülenebilmesini sağlar.


Genel Yetki Tipi –  Sistem içerisinde yer alan 4 adet temel yetki tipi bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Tam Yetki: Her bölümü görebilir, silme ve değişiklik işlemi sağlayabilir.
  • Sadece Okuma: Her bölümü görebilir, değişikli yapamaz.
  • Okuma ve Yeni Kayıt: Her bölümü görebilir, yeni kayıt oluşturulabilir fakat mevcut kayıtlar üzerinde değişiklik yapamaz.
  • Yetkisiz: Hiç bir bölümü göremez. Temel yetki seçimi yapıldıktan sonra, ana menü ve alt başlıklarının her birinde  yetki türleri kısıtlanabilir veya arttırılabilir. Örnek olarak; Ana menü olan "Finans" menüsünde tam yetki verdiğiniz bir yetki gurubu alt başlıklarından dileğiniz bölümünde kısıtlı yetki verebilirsiniz.Personel Tanımlama

Sisteme erişim sağlaması için personel tanımlaması yapılması gerekmektedir. İlgili sayfaya Site > Personel ulaşarak yeni personel butonuna basılır.Personel tanımları altında yer alan alanlar doldurulduktan sonra kaydetme işlemi yapılmalıdır.

Kod, Ad Soyadı, Görevi, işe giriş tarihi zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş geçilemez. Sisteme tanımlanan personel Apsiyon kullanacak ve yetkili olarak tanımlanacak ise mail adresi mutlaka yazılmalıdır.Kaydetme işleminden sonra Personelin sisteme giriş yapabilmesi için, hemen üstte  bulunan çark işaretinde yer alan bağlantılı kullanıcı alanına tıklanarak, açılan pencereden yetki türü seçilmeli ve gönder butonuna basarak personele davet maili gönderilmelidir.
İlgili personel kendisine iletilen davetiye maili üzerinden şifre oluşturarak oluşturmuş olduğu şifreyle sisteme giriş yapabilir.