Yetki grubu tanımlama ve güncelleme işlemi nasıl yapılır? 


Yetki grubu; aynı yetkileri kullanarak işlem yapacak kişilerden oluşan grupların toplu yetkilendirilmesi için kullanılır. Yetki grubu tanımlamak için Tanımlar/Yetki Grupları menüsüne tıklayarak, mevcut yetki gruplarının görüntülendiği, yönetildiği veya yeni yetki grubunun oluşturulabildiği sayfaya ulaşılır.


Yeni yetki grubu oluşturmak için "Yeni Güvenlik Grubu" butonuna basılarak ilgili sayfaya ulaşılır.


Grup Adı –Tanımlanacak yetki grubunun adı girilmelidir.


Özet Sayfası – Özet sayfasında yer alan bilgilerin görüntülenebilmesi için işaretlenmelidir.


Web Sitesini Görüntüleyemesin  – İşaretlenmesi durumunda, yetki grubu bünyesinde bulunan kişilerin web sitesini görüntüleyebilmesini engeller.


Aktif – Tanımlanacak yetki grubu aktif ise işaretli, pasif ise işaretsiz olmalıdır.


Bakiye Bilgisi Görüntüleyebilme – Kişilere ait bakiye bilgilerinin görüntülenebilmesi için kullanılır.


IP Sınırlaması Uygulansın – Yönetici alanlarına erişim hakkı sınırlaması için bu alan kullanılır.


Erişebilir IP Adresleri – Sisteme erişmesini istediğiniz IP adresleri yazılmalıdır. Boş bırakılırsa tüm IP'ler sisteme erişim sağlar. Birden fazla IP tanımlaması için aralarına virgül koyulmalıdır.


Yasaklı IP Adresleri - Sisteme erişmesini istemediğiniz IP adresleri yazılmalıdır. Birden fazla IP tanımlaması için aralarına virgül koyulmalıdır.


TC No Görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, Site / Kişiler menüsünde kişilere ait TC kimlik numarasının görüntülenebilmesini sağlar.


Yeni Eklenen Menüler Görüntüleyebilsin - İşaretlenmesi durumunda, Apsiyon tarafından yeni eklenen menülerin görüntülenebilmesini sağlar. Bir personelin, herhangi bir sayfayı görüntüleyemediğini belirtmesi durumunda kontrol edilmesi gerekmektedir.


İletişim Bilgilerini Görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, kişilere ait telefon numarası bilgilerinin görüntülenebilmesini sağlar.


Ekleri Görüntüleyebilsin – İşaretlenmesi durumunda, kişi kartlarına ve evrakların içerisine eklenmiş olan dosyaların görüntülenebilmesini sağlar.


Genel Yetki Tipi –  Sistem içerisinde yer alan 4 adet temel yetki tipi bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Tam Yetki: Her bölümü görebilir, silme, değişiklik ve yeni kayıt işlemi sağlayabilir.
  • Sadece Okuma: Her bölümü görebilir, değişiklik yapamaz.
  • Okuma ve Yeni Kayıt: Her bölümü görebilir, yeni kayıt oluşturulabilir fakat mevcut kayıtlar üzerinde değişiklik yapamaz.
  • Yetkisiz: Hiçbir bölümü göremez.

Temel yetki seçimi yapıldıktan sonra, ana menü ve alt başlıklarının her birinde yetki türleri kısıtlanabilir veya artırılabilir. Örnek olarak, ana menü olan "Finans" menüsünde tam yetki verdiğiniz bir yetki grubu alt başlıklarının dilediğiniz bölümünde kısıtlı yetki verebilirsiniz.

Personel Tanımlama

Sisteme erişim sağlaması için personel tanımlaması yapılması gerekmektedir. İlgili sayfaya Site / Personel sayfasından ulaşarak + Yeni Personel butonuna basılır.


Personel tanımları altında yer alan alanlar doldurulduktan sonra kaydetme işlemi yapılmalıdır.

Adı soyadı, görevi, işe giriş tarihi zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş geçilemez. Sisteme tanımlanan personel Apsiyon kullanacak ve yetkili olarak tanımlanacak ise mail adresi mutlaka yazılmalıdır.
Kaydetme işleminden sonra personelin sisteme giriş yapabilmesi için, hemen üstte bulunan çark işaretinde yer alan Bağlantılı kullanıcı alanına tıklanarak, açılan pencereden yetki türü seçilmeli ve Gönder butonuna basarak personele davet maili gönderilmelidir.


İlgili personel, kendisine iletilen davetiye maili üzerinden şifre oluşturarak oluşturmuş olduğu şifreyle sisteme giriş yapabilir.