İcra Takibi Kayıtları İçin İşlem Adımları
İcra takibi işlemleri, sistemimizde 'Evrak Kategorileri' üzerinden takip edilmektedir. İşlemler ile ilgili tüm detayları aşağıdaki anlatım şablonunda bulabilirsiniz.


Deren ÇİFCİ isimli kiracımız için başlatmayı planladığımız icra takibinden önce kişinin finansal durumunu inceleyelim;


Finans>Aidat İşlemleri>Aidat Makbuzları alanından 'Borçlu' ismini Deren ÇİFCİ olarak filtreleyelim. Bu işlem ile Deren ÇİFCİ'ye ait tüm borçlandırma makbuzları tek ekranda görüntülenecektir.
Listelenen borçlandırma makbuzlarından da görebileceğiniz gibi Deren ÇİFCİ isimli kiracımızın hem aidat hem su kategorisi için 08-2019 döneminden borç bakiyesi bulunmaktadır.
Deren ÇİFCİ isimli kiracımızın borç bakiyesini kümülatif olarak 'Kişilere Göre Finansal Durum' ekranından görüntüleyebilirsiniz.
Aidat kategorisindeki vadesi geçmiş/icraya konu borç bakiyesi 1.458,20 TL olup
Su kategorisindeki vadesi geçmiş/icraya konu borç bakiyesi 119,72 TL'dir. Deren ÇİFCİ'nin icra takibi başlatılması planlanan vadesi geçmiş borç bakiyesi 1.577,92 TL'dir.


14 Ekim 2019 tarihinde 1.577,92 TL için Deren ÇİFCİ'ye 2019/14109 dosya numarası ile icra takibi başlatıldığını düşünelim;


Bu işlem için öncelikle yapılması gereken Tanımlar>Evrak Kategorileri alanından 'İcra' kategorisinin oluşturulmasıdır.


Not : Bu işlem bir defaya mahsus yapılmaktadır,süreklilik gerektirmemektedir.

Finans > Hesaplar arası virman alanından icraya konu bakiye için kategoriler arası kayıt oluşturabilirsiniz.

Bu virman kaydını oluştururken dikkat edilecek en önemli husus 'İcraya verilme tarihi' ve 'icra dosya numarası'dır.
İcraya verilme tarihi , icra dosya numarası veya virman ile ilgili diğer tüm parametreler için satır sonundaki 'ok' imleci üzerinden virman satır detaylarına ulaşabilirsiniz.
İcraya verilme tarihi; icra takibi işleminin başlatıldığı tarih olmakla birlikte borç bakiyesine uygulanan gecikme tazminatı hesaplamasının dondurulacağı/duracağı tarihtir. Dolayısıyla 14/10/2019 tarihinde kişi için icra takibi başlatılıyor ise 14/10/2019 tarihinden itibaren icraya verilen borç bakiyesine herhangi bir gecikme tazminatının hesaplanmaması gerekir. 14/10/2019 tarihinden itibaren artık ilgili borç bakiyesine yansıyacak gecikme tazminatının Hukuk Danışmanı/Avukat tarafından hesaplanması gerekir.


İcra dosya numarası ise; icra takibi işleminin başlatıldığı dosyanın numarası olmakla birlikte icradan gelen tahsilat, icra makbuzuna verilen dosya numarasına göre borç kapama işlemi yapmaktadır. Virman kaydını veya farklı bir alandan icra takibi kaydını oluştururken dosya numarası giriyorsanız icradan gelen tahsilat kaydını da oluştururken dosya numarası girdiğinizde ilgili tahsilat ilgili dosyanın icra borcunu kapatacaktır. Örneğin Deren ÇİFCİ için açtığımız icra takibi kaydını oluştururken girdiğimiz 2019/14109 dosya numarası, icra borcu tahsil edildiğinde de tahsilat makbuzu kaydında belirtilirse tahsil edilen tutar 2019/14109 dosya numaralı icra borcunu kapatacaktır. Herhangi bir dosya numarası sisteme girilmediği takdirde sistem en eski son ödeme tarihli borç bakiyesini kapatarak ilerleyecektir.


Bu işlemden sonra kişinin finansal durumunu incelediğimizde;Kişinin, icra takibinde olduğu bilgisi 'Kişilere göre finansal durum' liste ekranında görüntülenmektedir.

Detayını incelediğimizde ise;
Deren ÇİFCİ'nin aidat kategorisindeki vadesi geçmiş 1.458,20 TL ve su kategorisindeki vadesi geçmiş 119,72 TL'lik borç, oluşturulan virman fişi ile ilgili kategorilerden mahsup edilerek toplam 1.577,92 TL icra kategorisinde ve icra takibinde takip edilecektir.

Bu yöntemin haricinde icra işlemlerinizi ;

1-) Finans>Aidat İşlemleri>Aidat Makbuzları alanından borçlandırma makbuzlarını icraya verildi olarak işaretleyerek veya


2-) Tanımlar > Genel Hesaplar alanından kişinin icra borcu için ayrı bir hesap tanımlayarak takip edebilirsiniz.

Ancak, Finans>Aidat İşlemleri>Aidat Makbuzları alanından borçlandırma makbuzları icraya verildi olarak işaretlenerek takip sağlanacak ise makbuzlar üzerinde kısmi ödeme olmamalıdır. 

Tanımlar > Genel Hesaplar alanından kişinin icra borcu için ayrı bir hesap tanımlanarak takip sağlanacak ise kişinin icra borcunun Genel Hesaplar başlığı altından takip edileceğinin, kişilere göre finansal durum ekranından takip edilmeyeceğinin unutulmaması gerekmektedir.

Deren ÇİFCi adına başlattığımız icra takibi için borcun tahsil edildiğini, avukatın banka hesabımıza 2.100 TL gönderdiğini, 2.100 TL'lik tahsilatın da 1.577,92 TL icraya konu borç bakiyesi , 250 TL avukat danışmanlık ücreti , 272,08 TL'nin icra sonrası hesaplanan gecikme tazminatı olduğunu düşünelim;


Önce banka hesabına gelen 2.100 TL'lik ödemenin tahsilat kaydı yapılmalıdır. Tahsilat kaydı yapılırken daha önce belirttiğimiz gibi tahsilat makbuzuna kategori, icradan gelen tahsilat olduğu bilgisi ve icra dosya numarası yazılabilir.

Bu işlemden sonra da kişinin hesap ekstresinde oluşan 522,08 TL'lik alacak bakiyesinin mahsup edilmesi gerekmektedir.
Bu alacak (+) bakiye aslında alacak bakiyesi değil avukat danışmanlık ücreti ve icra sonrası hesaplanan gecikme tazminatıdır.

Avukat danışmanlık ücretinin kişi hesabından mahsup edilip avukatın hesabına aktarılması için işlem adımları ;

İcra sonrası hesaplanan gecikme tazminatının kişinin hesabından mahsup edilmesi için işlem adımları ;
İcra sonrası hesaplanan gecikme tazminatının da borçlandırma/tahakkuk işlemi yapıldıktan sonra kişinin icra bakiyesi kapanmış olacaktır.
Kontrollerinizi ve işlemlerini bu doğrultuda yapabilirsiniz.