Kişilerin icraya verilmesi durumunda Apsiyon'da yapılacaklar.


Ahmet Bey, Samican Bey’den tahsil edemediği parayı almanın yollarını aramaya başladı. Diğer apartman yöneticilerine danışıp, borcun icra yoluyla alınabileceğini öğrenir.

Apartman yönetimi toplantısında bu konuyu dile getirir ve oy birliğiyle, borcunu 4 ay geciktirmiş olan kişilerin borçlarının icra yoluyla alınmasına karar verilir.

Ahmet Bey,

Finans > Aidat işlemleri > Aidat makbuzları alanında Borçlu başlığına tıklanır ve sağ taraftaki “Filtre” kutusuna “Samican” yazdığı takdirde, Samican Bey’e ait olan tüm borçlar filtrelenmiş olur.

Borcu 4 ay gecikmiş olan borçlar, sol yanındaki kutucuklar vasıtasıyla işaretlenir ve sol üstteki "Toplu güncelle" butonuna tıklanır.

Ahmet Bey, karşısına çıkan ekranın alt kısımdaki,

İcra takibinde Kutucuğunu işaretler.


İcraya verilme tarihi : Borç dosyalarının avukata verildiği tarihi yazar.


İcra dosya numarası : Eğer avukattan alınmış ise bu alana yazıyoruz.

“Güncelle” butonuna tıklar.

Güncellenecek kayıtların işlem geçmişi alanından geri alınamayacağı bilgisi tekrardan hatırlatılır ve,

“Evet Güncelle” butonuna tıklanarak, işaretlenmiş borç kayıtlarının tek seferde icraya verilmesi sağlanmış olur.

Bu işlem sonrasında İcralık olarak işaretlenmiş ve İcraya verilme tarihi belirtilmiş borçlara, artık gecikme tazminatı işletilmesi durdurulmuş olup, bundan sonraki yasal tazminat hesaplaması Avukat bünyesinde yapılacaktır.


Artık Samican Bey’in borçları İcralık ve diğer olarak 2 farklı başlıkta değerlendirilecektir. 

Finans > Kişilere göre finansal durum alanında da Samican Bey’in finansal durumunu incelediğimizde, İcralık olanlar ile olmayanları ayrı alanlarda görüntülüyor olacağız.