Kasalar arasında transfer işlemi nasıl yapılır?


Banka hesabı yerine, elden yöneticiye verilen paralar, Nakit kasada biriktikten sonra, Yönetici Ahmet Bey tarafından Banka şubesinden ya da ATM’sinden apartman yönetiminin hesabına yatırılır.

Bu işlem sonrasında da Apsiyon üzerinden de transfer işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yönetimin gerçekteki Banka hesabı ve Nakit Kasası ile Apsiyon’daki Banka Kasası ve Nakit kasası denk olmayacaktır.

Bunun için,

Apsiyon’da Finans/Kasa Transfer Fişi alanına gelip, Yeni transfer fişi butonuna tıklayıp,
Tarih : Paranın Yatırıldığı günü yazıyoruz.


Çıkış Kasası : Nakit Kasasını,


Giriş Kasası : Apartman yönetiminin banka kasasını seçiyoruz.


Tutar : Hanesinde yatırılan paranın miktarı yazılıp “Kaydet” butonu ile kaydediyoruz.

Özet ekranından da , Kasalar altında yapılan bu işlemin sonucunu görebilirsiniz.