Otomatik Borçlandırma


Periyodik olarak yapılan işlerin otomatikleştirilmesi


Ahmet Bey, her ay başında manuel olarak yaptığı aidat borçlandırmasını, Apsiyon’un otomatik olarak yapmasını istiyor. Bunun için,

Finans >Borçlandırma ve Tahsilat > Otomatik Borçlandırma alanında, Yeni Kayıt  butonuna tıklanır ve 


İsim : alanında bir tanım yapılır. (Otomatik Borçlandırma gibi.)


Aktif : Kutucuğu işaretlenir.


Borçlandırma Saati : Seçimi yapılır.


Evrak Tarihi : alanında oluşacak aidat makbuzlarının tarihleri belirlenir.


Son ödeme günü : yönetimin belirlediği gün seçilir. (Aynı ayın son günü)


Gecikme Tazminatı Uygula; kutucuğu işaretlenir.


Tazminat başlama günü : 
yine yönetimin belirlediği gün seçilir. (Bir sonraki ayın 1. günü)


Kimin borçlandırılacağı : 
Varsa Kiracılar yoksa Kat Maliki seçilir.


Borçlandırma türü : 
olarak da "Aidat hesabı" seçilip,


Aidat dağıtım şekli : alanında da borçlandırma yöntemi seçilerek, Kaydet butonuyla kaydedilir. (Aydın apartmanı örneğinde her bir dairenin aidat rakamı dairelere göre farklılık gösterdiği için “Dairelere göre” seçilir.)Artık bir sonraki borçlandırma, yukarıda belirtilmiş olan günde, Apsiyon tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.