Yönetimlerin, Apsiyon'a geçişi sırasında, devreden Borç ve Alacakların Kaydı

Firmalara ya da şahıslara olan borçların takip edilebilmesi için,
Ahmet Bey, Apsiyon’da Finans/Açılış fişleri/Cari hesap açılış fişi alanına geliyor ve toplantıda tespit edilen tüm borçları tek tek giriyor.


“Cari hesap açılış fişi” alanında “Yeni Açılış” butonuna tıkladıktan sonra açılan kartta,


Tarih: , Apsiyon’a devredilen borcun tarihini yazılacak.

Cari hesap: Satırın sonundaki kutucuğa tıklayıp 
“Cari Hesap” ekranına açıyor ve bu ekrandaki “Yeni Kayıt Ekle” butonuna tıklayıp,
Borçlu olduğumuz firmanın ya da şahsın gerekli bilgilerini yazıp “Kaydet” butonuyla cari bilgilerini kaydediyor. 
Şimdi, az önce yeni tanımını yaptığı cariyi seçip, 


Bakiye; 

Borç : Firma / Şahıs bize borçluysa
Alacak : Biz Firmaya / Şahsa borçluysak, borç tutarını ilgili alana yazıyor.

Ahmet Bey, bu firmaya olan borç tutarını, “Alacak” hanesine yazıyor ve kaydediyor.

(“Cari ve Kasa işlemlerinde her zaman ters mantıkla düşünmemiz gerekmektedir. Bizim cariye olan borcumuz, carinin alacağı olduğu için Alacak hanesine, bizim cariden alacağımız ise carinin borç hanesine yazılmalıdır.)