Yeni alınan personellerinizi Apsiyon'da nasıl yetkilendirebilirsiniz?
Güvenlik, muhasebe ve resepsiyon gibi personellerinizin Apsiyon'da yetkilendirilmesi

Apsiyon’da Yetki Gruplarının Oluşturulması

Apsiyon’da yetkilendirme için,

=Yetki grubunun oluşturulması,
          - Yetkilendirilecek / Engellenecek ekranların belirlenmesi,

 =Yetkilendirilecek personelin oluşturulması ve
          - Personelin bağlı olduğu yetki grubunun seçilmesi gerekmektedir.


Yönetime yeni katılan personellerin ya da yönetimde yetkilendirilecek kişilerin Apsiyon’da hangi ekranları görüp görmeyeceklerinin belirlendiği ve hangi yetki grubuna bağlı olarak erişim sağlayacaklarının belirlenmesi için,

Tanımlar > Yetki grupları alanındaki,

> Yönetim ve Denetçi
yetki grupları, otomatik olarak oluşturulmuş olup,  istediğiniz yetkilendirme tipine uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. 

          

      Yönetim :

 Bu yetki grubu, Her ekranda “Tam Yetkili" olup, site yöneticileri bu yetkiyle yetkilendirilmiş.

      Denetçi :

Yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyen kişilere de “Denetçi” yetki grubunda
yetkilendirme yapılmakta olup, yine her ekranda “Sadece Okuma” yetkisinde yetkilendirilme sağlanır.

Eğer Güvenlik, Resepsiyon, Teknik, Temizlik vb. yönetiminize özel yetki grupları oluşturmak istiyorsanız, yetkilendirme yapmadan önce aşağıdaki 4 kavramın ne
olduğunu çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

Tam Yetki : ile yetkilendirilen bir kişiye, ilgili ekran üzerinde,  

  • Yeni Kayıt Ekleme
  • Mevcut kayıtlarda değişiklik,
  •  Mevcut kayıtları silme imkanı sağlar.

Sadece Okuma : ile yetkilendirilen bir kişiye, ilgili ekran üzerinde,

  • Sadece mevcut kayıtları görme imkanı sağlar. 
  • Değişiklik yapma ve silme imkanı vermez.

Okuma ve Yeni Kayıt : ile yetkilendirilen bir kişiye, ilgili ekran üzerinde,

  • Yeni kayıt ekleme,
  • Mevcut kayıtları görüntüleme imkanı sağlar.

Yetkisiz : kılınan bir kişi ise, ilgili ekranları,

  • Hiç bir şekilde görüntüleyemez.

Şimdi Aydın apartmanında Güvenlik görevinde başlayacak Mehmet Bey için Apsiyon’da neler yapılması gerektiğini adım adım görelim.

 

1. Aşama : Yetki Grubunun oluşturulması
Site > Yetki Grupları alanında Yeni Güvenlik Grupları butonuna tıklıyoruz.


Grup adı : “Güvenlik” olarak yetki grubumuzun adını belirliyoruz.

Aktif : Kutucuğunu işaretliyoruz.

Özet Sayfası (Finans) : Kutucuğunu, Özet ekranındaki finansal borçlandırma tahsilat ve kasa bakiyelerinizin görünmesini istiyorsanız işaretleyiniz.

Web sitesini görüntüleyemesin,
IP sınırlaması vb. parametreleri belirledikten sonra,

Erişim Hakları alanında Genel Yetki Tipini,

> Tam Yetki
> Sadece Okuma,
> Okuma ve Yeni Kayıt
> Yetkisiz şeklinde belirleyiniz.

Not : Genel yetki tipinizi belirlerken, yetkilendirilecek ekranların sayısını göz önünde bulundurup, seçiminizi yapınız.
Örneğin, Apsiyon’da 100 ekrandan sadece 5 ekranda yetkilendirme yapmak istiyorsak,
Genel Yetki Tipini : “Yetkisiz” olarak seçip,
Yetkilendirilecek sayfaları tek tek belirlemeliyiz.

Tam tersi bir örnek verecek olursak, yönetiminizde yeni başlayan bir muhasebe personelinin erişeceği ekran sayısı göz önünde bulundurulduğunda da,
Genel Yetki Tipinin : “Tam Yetki” olarak seçilip, erişiminin engelleneceği ekranları tek tek belirlemek gerekmektedir.


Güvenlik yetki grubumuzda, bu yetkiyle yetkilendirilecek kişilerin yapacakları işlere ve takip edecekleri ekranlara göre teker teker sayfalarda yetkilendirme yapıyoruz.

Dikkat : Eğer Site > Geçiş Takip Sistemi > “Araç Giriş Çıkış” alanında yetkilendirme yapılacaksa,
ekranın bağlı olduğu üst menülerinde de yetki verilmelidir.

Yetkilendirilecek ekranlar belirlendikten sonra, Kaydet butonuyla kaydedilir.

2. Aşama : Personel Tanımlama


Yetki grubumuz hazır olduğuna göre artık personelimizi tanımlayıp, bu personelimizin bağlı bulunduğu yetki grubumuzu seçebiliriz.

Bunun için, Site > Personel alanında Yeni Personel butonuna tıklayıp,

Adı Soyadı : 
Firma : 
Görevi : 
E-posta adresi :
Cep telefonu numarası :
ve İşe Giriş Tarihi gibi bilgileri yazıp, “Kaydet” butonuyla kaydediyoruz.

 

3. Aşama : Personel Yetkilendirme

 

Yine aynı ekrandaki çark ikonunun üzerine gelip, açılan alanda “Bağlantılı Kullanıcı” butonuna tıklayarak,

Açılan ekranda, personelimizin e-posta adresini doğrulayıp,
Yetki grubu : alanında az önce oluşturduğumuz “Güvenlik” adındaki yetki grubunu seçip,
“ Gönder “ butonuna tıklayarak, Mehmet Bey’e yetkilendirme e-postası gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Gönderilen mailde personelin yetkilendirildiğine dair bilgilendirme yapılmakta olup,

Şifre oluşturma,
Giriş ve
Şifre sıfırlama bağlantıları verilmektedir.

Giriş linkine tıklandığı takdirde, artık izin verdiğiniz menüleri ve alt başlıkları kullanılabiliyor olacaktır.