Gecikme Tazminatı nedir?


Kat Mülkiyet Kanunu'nun Madde 20 - (Değişik 1. ve 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Apsiyon'da gecikme tazminatı nasıl işletilir?


Özet ekranında sağ üst köşede bulunan dişli şeklindeki “Ayarlar” butonuna tıklanır ve “Parametreler” ekranından “Gecikme tazminatı ayarları” alanından kullanacağımız bilgilerin kaydını sağlıyoruz.


Aidat Ayarları başlığında,

Son ödeme günü :  “Ay içerisinde hangi gün son ödeme günü” ise o seçilir.

Gecikme Tazminatı Ayarları başlığında da,
Gecikme tazminatı uygula : kutucuğu işaretlenir.

Uygulama şekli :  olarak Günlük seçilir ve
Tazminat başlangıç tarihi : olarak Bir sonraki ayın 1. günü seçilir.
Bu seçimle, seçilen gün dahil tazminat hesaplanır.

Bir örnekle açıklayacak olursak,

Temmuz ayı içerisinde 01.07.2017 evrak tarihli bir aidat borçlandırması yapmış olalım.
Eğer tazminat ayarınız Bir sonraki ayın 1. günü seçilmiş ise,
01.08.2017 tarihine gelindiğinde, tazminat günü referans alınarak kaç gün geciktirildiyse o kadar gecikme tazminatı hesaplanacaktır.
Uygulama şekli : Aylık seçilseydi; tazminat tarihine girildiği an itibariyle 1 Aylık gecikme tazminat yüzdesi kaç ise o kadar gecikme tazminatı o gün yansıtılacaktır.

Aylık gecikme tazminat yüzdesi : 5 olarak belirtilir.

Tazminat hesap tarihi : Tazminat tarihi seçilir.

Bu yapılan işlemler sadece bundan sonra yapılacak borçlandırmalarda kullanılacak gecikme tazminat parametresinin bu şekilde getirilmesini sağlatır.