Genel Durum Kontrolü / Planlı İlerleme


İşletme Projesi Apsiyon'da Nasıl Oluşturulur?


Aydın apartmanında genel bir durum değerlendirmesi yapabilmek için yapılan tüm masrafların ve bu masraflara karşılık toplanan aidatların ne durumda olduğunu öğrenmek isteriz.

Bunun için İşletme Projesi adında apartmanın gelirlerini ve giderlerini takip edebileceğimiz bir plan hazırlamalıyız.

Ahmet Bey, toplantıda mevcut durumu anlayabilmek için apartmanın 1 ay içerisinde gerçekleşen tüm masraflarını tek tek yazmıştı.

Şimdi ise bu masrafların apartmandaki daire sakinleri arasında nasıl bölüştürüleceğinin belirlenmesi gerekiyor.Masraflar ve dağıtım yöntemi belli fakat bu bedellerin kimler tarafından ödeneceğinin de belirlenmesi gerekiyor. (Demirbaş, çatı tamiri vb. bazı kalemler Ev sahibine yansıtılacaktır.)Tüm masraf kalemleri ve dağıtım şekilleri belli olduğuna göre artık
Tanımlar > Gider Tanımları alanında, Apsiyon’da olmayan Gider Tanımlarını ekleyebiliriz.

Yeni Gider Tanımı butonuna tıklayıp;Gider Adı : alanında masraf kalemimizi yazıp,
Dağıtım Şekli : olarak Dairelere eşit, Net m2'ye göre vb.
Borçlandırılacak Kişi : seçimi yapıldıktan sonra Kaydet butonuyla kaydedilir.

Tüm Gider tanımları tanımlandıktan sonra, Finans > İşletme Projesi alanında
Yeni Proje butonuna tıklanır.Tanımı yapıldıktan sonra, yönetimin faaliyetlerinin başladığı yıl ve ay seçilir ve 


Masrafların Belirtilmesi


Giderler tablosunda “Yeni Gider” butonuna tıklanarak masraflarımızı yıllık olarak giriyoruz.Tüm gider başlıklarını, Yeni Gider Ekle butonuyla teker teker eklenir.Tüm masraflar tabloya eklendikten sonra, Gelirler tablosunda Yeni Gelir butonuna tıklandıktan sonra bu masraflara karşılık gelecek Gelir başlıklarının eklenmesi gerekmektedir.


Gelirlerin Belirtilmesi


Aidat;
yönetimlerin genellikle ilk ve en büyük gelir tanımı olup, Aidat dışında Reklam, Kira vb farklı gelir kalemleri varsa bunların da eklenmesi gerekir.Not : Yönetimin Gider ve Gelir topları birbirine Eşit olmalıdır. Aksi takdirde denk bir bütçe gerçekleştirilmiş olamaz.Gider  = 25.200 TL
Gelir   = 25.200 TL


İşletme Projesi oluşturulduktan sonra Kaydet butonuyla kaydedilir.


Genel Durum


Proje oluşturulduktan sonra, yapılacak olan borçlandırma ve tahsilatlar sonrasında genel durumu görebilmek için,

Raporlar > Dökümler > İşletme Projesi Planlanan Gerçekleşen raporundan kontrol sağlanabilir.
İşletme Projesi : alanında proje seçilir.İlk dönem ve Son dönem de projeye ve raporlanacak döneme göre seçimi yapıldıktan sonra,
Raporu göster butonuna tıklanır.

Tablolar sayesinde dönemsel olarak tüm gider ve gelirlerimizin detaylı bir şekilde takibini gerçekleştirebiliriz.