Merkezi Isıtma Sistemi kullanan yönetimlerin izlemesi gereken adımlar


Apartmandaki Merkezi Isınma Sistemi 


Aydın apartmanında Merkezi Isınma sistemi kullanılmakta olup, Kazana giren soğuk suyun doğalgazla birlikte ısıtılması sonrasında, her bir daireye sıcak su gönderilmekte.

Dairedeki kalorimetrelerin ilk okuma ve son okuma değerleriyle, daire sıcak su sayaçlarının okuması sağlandıktan sonra, doğalgaz ve soğuk su tüketimine göre daire başına ödenecek ısınma ve sıcak su miktarlarının hesaplanması sağlanmaktadır.


Tanımlanması gerekenler : (1 kereye mahsus)


Doğalgaz Ana Sayaç Tanımı
Daire Kalorimetreleri Tanımı

Sıcak Su Ana Sayaç Tanımı
Sıcak Su Daire Sayaçlarının Tanımı


Uygulamada, Kolorimetreler ve Sıcak Su için 2 tür ana sayaç oluşturup ve bu sayaçlara bağlı tüm daireler için de, daire sayaçlarını oluşturmamız gerekmektedir.

Girilmesi gerekenler : ( Her ay )


Doğalgaz Faturası
Su Faturası

Kalorimetre Okumaları
Sıcak Su Okumaları

İlk önce kalorimetrelerimizin bağlanacağı “Doğalgaz” adında bir ana sayaç oluşturup, tüm dairelerin kalorimetre sayaçlarını da bu “Doğalgaz” Ana sayacına bağlamamız gerekmektedir.

Bunun için ilk olarak,

Tanımlar > Ana sayaç alanından “Yeni Sayaç” butonuna tıklıyoruz.

Sayaç Adı : ‘nı yazıp,

Sayaç Tipi : olarak “Doğalgaz”ı seçiyoruz.

Tesisat Numarası : ‘nı da belirttikten sonra,

Dağıtım Şekli : olarak “Fatura ile” ‘yi seçiyoruz.

Ortak alan dağıtım şekli : “Net m2’ye göre dağıtılacak“ seçilip,

Ortak alan yüzdesi : olarak da “30” yazılıp,

Sayacınızın ilk okuması da belirtildikten sonra “Kaydet” butonuyla kaydediyoruz.


Şimdi de hangi masraf kaleminin, hangi ana sayaç değerlerine göre borçlandırılacağını belirlemek için

Tanımlar > Gider Tanımları alanından ilgili yakıt giderini seçiyoruz. (Doğalgaz)

Eğer, Gider tanımlarında yok ise, Yeni Gider Tanımı butonuna tıklayarak oluşturuyoruz.Mevcut Doğalgaz gider kalemimizi açtıktan sonra,

Dağıtım şekli : olarak “Daire sayaç değerine göre” seçildikten sonra,

Ana Sayaç : alanında da az önce yukarıda oluşturduğumuz Doğalgaz Ana Sayacımızı seçip Kaydediyoruz.

Aynı işlemi Sıcak Su için de yapıyoruz.Şimdi de bu sıcak su ve Doğalgaz ana sayaçlarına bağlı Kalorimetre ve Sıcak Su daire
sayaçlarını Apsiyon’da oluşturmamız gerekiyor.

Tekil Sayaç Oluşturulması : 


Bunun için, Tanımlar > Daire Sayaçları alanında Yeni Sayaç butonuna tıklıyoruz.

Ana Sayaçımızı seçtikten sonra,
Dairemizi seçip,
Tesisat Numarası : Her bir sayaç için bir tesisat numarası belirtip,
Sayaç açılış ilk okuma : değerini yazıp Kaydet & Yeni butonuyla kaydedip, bir sonraki kayda geçiyoruz.Bu işlem her bir daire sayacı için tek tek de yapılabilir ya da toplu bir şekilde de içeri aktarılabilir.

Not : Sayaçlarınızın toplu bir şekilde aktarılabilmesi için, “İçeri Aktar” butonuna tıklayarak, Excel tablonuzdaki sayaçlarınızı içeri aktarabilirsiniz.

Daire sayaçlarının Toplu bir şekilde İçeri Aktarılması 


Bu tanımlama işlemleri sadece 1 kereye mahsus yapılmakta olup, bundan sonraki borçlandırma işlemlerinde sadece fatura girişi ve okuma girişleri yapılması yeterli olacaktır.”Sıcak ve Kalorimetre benzeri tüm sayaçlarınızın toplu bir şekilde Apsiyon’a aktarabilmek için,

Tanımlar > Daire Sayaçları alanına gelerek, “İçeri Aktar” butonuna tıklıyoruz.

Karşımıza gelen,

Ana Sayaç,
Blok,
Daire,
Tesisat No,
İlk Okuma
Açıklama


başlıklarının bulunduğu bir Excel tablosu hazırlıyoruz.

Önemli Hatırlatma : Ana sayaç, Blok ve Daire tanımlarının, Apsiyon’daki daire tanımlarıyla birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi halde aktarım gerçekleştirilemeyecektir.

Bunun için, Site > Daireler alanındaki  “XLS” butonuna tıklayarak bilgisayarımıza Excel tablosunu indiriyoruz.

İndirdiğimiz bu tabloda, Blok ve Daire numarası haricindeki tüm kolonları siliyoruz.

Ardında yukarıdaki sırayla

Ana Sayaç, Blok, Daire, Tesisat No, İlk Okuma, Açıklama 

şeklinde tablomuzu oluşturuyoruz.

Listedeki Ana Sayaç kolonunda belirtilecek tanımın, Apsiyon’da yukarıda oluşturulan Ana Sayaç tanımıyla birebir aynı olması gerekmektedir.

Dosyamız hazırsa artık aktarımı yapabiliriz. Bunun için,

Tanımlar > Daire Sayaçları alanında İçeri Aktar butonuna tıklayıp, Dosya Seç butonuna tıklayarak az önce oluşturduğumuz Excel tablosunu seçiyoruz.

Ardından aktardığımız tablodaki kolonların Apsiyon’daki karşılıklarını seçiyoruz.

Kontrolümüzü yapıp, “Gönder” butonuna tıklayarak aktarım işlemi tamamlanmış olur.


Aktarım sonrasında Sıcak su ve Kalorimetre sayaçlarımız hazır.


Doğalgaz ve Su Faturalarının Kaydı


Şimdi de Soğuk su ve Doğalgaz faturalarımızı Apsiyon’a kaydediyoruz.

Doğalgaz Faturası'nın Kaydı


Faturamızda,


Gider Kodu : olarak Gider tanımlarında ana sayacımızla bağlamış olduğumuz gider kaleminin seçildiğinden emin olunuz. (Doğalgaz)


Su Faturasının Eklenmesi


Bir önceki doğalgaz faturasında olduğu gibi apartmana gelen Su faturasını da aynı şekilde kaydediyoruz.Artık daire kalorimetrelerinden ve sıcak su sayaçlarından okumuş olduğumuz değerlere geçebiliriz.

Okuma Girişi


Finans > Sayaç değerleri ile dağıtım > Yakıt ve Sıcak su alanında Yeni Kayıt butonuna tıklıyoruz.

Evrak Bilgileri alanında oluşturulacak aidat makbuzlarının evrak parametrelerini belirliyoruz.“Sayaç Bilgileri” alanında

Yakıt ana sayaç : olarak Doğalgaz sayacımız seçili bir şekilde geldi.

Yakıt Faturası : olarak 1000 TL’lik Yakıt faturamızı (Doğalgaz) faturamızı seçiyoruz.

Su Ana Sayaç : olarak da “Sıcak Su Ana Sayacımızı” seçiyoruz.

Okuma tarihi : alanında daire sayaçlarının okunduğu tarihi yazıyoruz.

Su Birim Fiyat (m3) : alanına, Su faturamızın üzerindeki, m3 başına düşen birim fiyatı yazıyoruz.

Ceza yüzdesi ve Sayaç okuma ücretleri varsa bunları belirtip,

Toplam Yakıt Tüketimi (m3) : alanında Doğalgaz faturamızın üzerindeki Toplam harcanan miktarı yazıyoruz.


“Dağıtım Parametreleri” alanında
Eğer standardın dışında bir su sıcaklığınız varsa,

Su Çıkış Sıcaklığını ve Yakıt alt ısı sabitini belirtiniz.

Not : Eğer bilmiyorsanız, Apsiyon’un otomatik olarak getirdiği değerleri ile dağıtımınızı gerçekleştiriniz.Artık dairelerin Sıcak Su sayaç okumalarını ve Kalorimetre değerlerini yazabiliriz.

Isınma Son Okuma kolonunda Kalorimetre değerlerimizi yazıyor ardından Su Son Okuma alanında da dairelerin Sıcak su sayaçlarında okuduğumuz değerleri yazıyoruz.Kalorimetre ve Sıcak Su okuma değerleri yazıldıktan sonra “Kaydet” butonuyla Kaydedip,

“Dağıt” butonuna tıklıyoruz.Tablonun kontrolü yapıldıktan sonra, “Dağıt” butonuna tıklayarak borçlandırma sağlanacaktır.
Örnek bir aidat makbuzuna bakacak olursak,Ahmet Bey’e yapılan 198,33 TL’lik borçlandırmanın tüm detaylarını, Doğalgaz satırının açıklamasında görebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tanımlar 

 • Doğalgaz Ana sayacınızın tanımlandığınıza,
 • Sıcak Su Ana sayacınızın tanımlandığınıza,
 • Tüm daireleriniz için ayrı ayrı Kalorimetre ve Sıcak su Sayacı oluşturduğunuza,
 • Sayaçlarınızın açılış değerlerinin doğru bir şekilde girildiğine,
 • Doğalgaz Gider tanımınızın, Doğalgaz Ana sayacınıza bağlı olduğuna,
 • Su Gider tanımınızın, Su Ana sayacınıza bağlı olduğuna,
 • Tüm dairelerinizin Net m2 değerlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde girildiğine emin olunuz.

Girişler

 • Su faturanızın, Su ana sayacınıza bağlı Su Gider tanımında girildiğine,
 • Doğalgaz faturanızın, Doğalgaz Gider tanımında girildiğine
 • Sayaç girişi alanında Soğuk suyun birim fiyatının girildiğine
 • Toplam Yakıt Tüketimi (m3)’nin girildiğine,
 • Daire Kalorimetre değerlerinin eksiksiz bir şekilde girildiğine,
 • Daire Sıcak Su değerlerinin eksiksiz bir şekilde girildiğine emin olunuz.