Muhasebe&Finans Raporları Karşılaştırması 


Sistemimizde Finans ve Muhasebe entegrasyonu bulunmakta olup Finans menüsü üzerinden yapılan işlemler için ‘Muhasebe Fişi/Kaydı’ aynı anda otomatik olarak oluşmaktadır.

Finans raporları arasında yer alan ‘Özet Gelir Gider Raporu’ ile Muhasebe raporları arasında yer alan ‘Gelir Tablosu’ birbiri ile uyumlu iki rapor olduğundan karşılaştırılabilecek de iki rapordur.

Bu iki rapor arasında uyumsuzluk/bakiye farklılığı bulunuyor ise farklılığa sebep olabilecek hususlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Bu hususlar üzerinden kontrollerinizi tekrar yapabilirsiniz;


1-)‘Gelir Tablosu’ 6’lı ve 7’li hesapları gösteren bir rapor olduğundan sisteme Tanımlar menüsü üzerinden tanımlanan ve ilgili dönem içerisinde hareket gören gelir ve gider kalemleri 6 ve 7’li hesaplar haricinde farklı bir muhasebe hesap koduna (191 , 255 vb) bağlı olmamalıdır.


2-)İlgili dönem içerisinde hareket gören gelir veya gider kalemlerinden herhangi biri pasif olmamalıdır.


3-)İlgili dönem içerisinde hareket gören gelir veya gider kalemlerinden herhangi birinde ‘Raporlara dahil değil’ parametresi aktif olmamalıdır.


4-)İlgili dönem içerisinde hareket gören gelir veya gider kalemlerinden herhangi birine ait muhasebe fişi pasif olmamalıdır.

Yukarıda belirtilen 4 durumun da geçerli olduğu bir apartmanda bu iki raporu karşılaştıracak isek;01.01.2019-07.10.2019 dönemi Tahakkuk Esaslı Gelir toplamı 322.876,81 TL olup 'Dönem Gelir Fazlası' 73.965,48 TL'dir.Gelir Tablosu raporunun da dip toplamlarından kontrol edebileceğiniz gibi iki rapor birebir uyuşmaktadır.

Bakiye farklılığına sebep olan durumlardan birkaçının geçerli olduğu bir apartmanda bu iki raporu karşılaştıracak olursak;Özet Gelir Gider Tablosu'na yansıyan bakiye farkı;Gelir tablosuna yansıyan bakiye farkı;Örnekler üzerinden kontrol edebileceğiniz gibi 'Raporlara dahil edilmesin' olarak işaretlenen veya 6'lı 7'li hesaplar haricinde bir muhasebe hesabına tanımlanan (255) gider veya gelir kalemleri rapor toplamlarını etkilemektedir. Bu da iki rapor karşılaştırmasında farklılığa sebep olmaktadır.