Devreden borçların veya Açık faturaların ödemesi nasıl yapılır?


Örneğimizde Apsiyon uygulamasına yeni geçiş yapan Dalkılıç Apartmanı için devir borç ve alacaklar giriliyor.


Finans > Açılış Fişleri > Cari Hesap Açılış Fişi alanından Doğalgaz Firmasına olan borçlarını 1200 TL olarak giriş yapılmıştır.


Not: Carinin size olan borcunu borç hanesine, Carinin sizden alacaklarını alacak hanesine yazmalısınız.Şimdi de Finans > Gider > Ödeme Makbuzları alanından “Yeni ödeme makbuzları” butonuna tıklanır.

Tarih : alanında ödemenin yapıldığı tarihi belirtilir.
Cari hesap : alanında daha önceden tanımlanmış olan firma seçilir.
Kasa / Banka : alanında ödemenin yapıldığı, yani paranın çıktığı kasa veya banka seçilir.

Gider Hesabı : alanında firmadan alınan hizmet /ürün türü seçiyor.
Tutar : alanında ödeme tutarını yazıp Kaydet butonu ile kaydediyor.