Devreden borçların & Açık faturaların ödemesi nasıl yapılır?


Ahmet Bey ilk ödemeyi, daha önceki dönemlerden kalan 1.200 TL’lik Doğalgaz Firmasına olan borcunu ödüyor. Ödeme sonrasında, Apsiyon’da daha önceden Ahmet Bey Finans > Açılış Fişleri > Cari Hesap Açılış Fişi alanından Doğalgaz Firmasına olan borçlarını 1200 TL şeklinde belirtmişti.

Şimdi de Finans > Gider > Ödeme Makbuzları alanından “Yeni ödeme makbuzları” butonuna tıklıyor ve,

Tarih : alanında ödemenin yapıldığı tarihi belirtiyor.
Cari hesap : alanında daha önceden tanımladığı “İgdaş” firmasını seçiyor.
Kasa / Banka : alanında ödemenin yapıldığı, yani paranın çıktığı kaynak seçiyor.

Gider Hesabı : alanında firmadan alınan hizmet /ürün türü seçiyor.
Tutar : alanında da yapılan ödeme miktarını yazıp Kaydet butonu ile kaydediyor.