Apsiyon'da Puantaj


Çalışanın standart çalışma günleri, işe gelmediği günler, resmî tatillerdeki mesaileri, ekstra çalışma saatleri ve daha birçok detayı barındıran puantaj tablolarının, bir işletmede çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanmasıdır. 


Apsiyon'da personel puantajı hesaplaması yapılmadan önce
Ayarlar > Parametreler alanından Bordro Parametrelerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Fazla mesai çarpanları saatlik ücretleriniz üzerinden,
Tatil Mesai çarpanları günlük ücret üzerinden çalışmaktadır.

Bordrolama işlemlerinizden önce projenize özel ayarlarınız var ise ilgili alanlardan düzenleme yapmanız gerekmektedir.Finans > Personel İşlemleri > Personel Hesap Tanımları alanına gelerek Personel Bordro Hesap Kodları kayıt edilmesi gerekmektedir.


Bu işlem için ... ( üç nokta ) simgesini tıklayarak ilgili giderler ve cariler seçilir.( Gider-Cari tanımlı değil ise yeni kayıt ekle diyerek eklenebilir ) Tüm kayıtlar eklendikten sonra Kaydet diyerek işlem tamamlanır.
Site > Personel alanında kayıt etmiş olduğunuz personellerinizin Ücret Parametreleri başlığı altından ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir.


Bes Hesaplansın Mı : BES kesintisi olan çalışanlarınız için bu seçeneği işaretlemelisiniz. 45 yaş üstü çalışanlar bu kesintiye dahil değildir. 


Gelir Vergisinden Muaf : Kapıcı bordrosu için bu seçeneği işaretlemelisiniz.


(Mezkur kanunun, 23/6 ncı maddesinde ise; Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlıkkapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.)Bes Yüzdesi : BES kesintisi, prime esas kazancın %3’lük kısmı olarak belirlenmiş olup üst limit çalışanın isteğine bağlı olarak belirlenebilir. Lütfen 1-100 arasında değer girin, girdiğiniz değer %'lik olarak hesaplanacaktır.


Medeni Durum : Asgari geçim indirimi hesaplanması için personelin medeni durumu belirtilmelidir.Finans > Personel İşlemleri > Puantaj ekranına gelerek Yeni Kayıt dedikten sonra bordro dönemi ve ilgili personel seçilir.Örnek bir puantaj paylaşmak gerekirse Ücret, Kazançlar, Kesintiler ve Çalışma süresi alanında ilgili alanlar doldurulur


  • Herhangi bir ayın toplam gün sayısına bakılmaksızın her ay standart olarak 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Bir ayın toplam 28 gün ya da 31 gün olması, ancak işçinin gelmediği günler o aydan çıkarılırken dikkate alınıyor. Bunun dışında her ay 30 günmüş gibi düşünülerek prim ödemesi yapılıyor. 


  • Tıpkı diğer aylarda olduğu gibi, toplamda 28 gün olmasına rağmen iş yeri tarafından çalışan primleri 30 gün olarak ödenen şubat ayında, herhangi bir işçi 2 gün devamsızlık yaptığı takdirde 28 günden 2 gün düşülüyor. Bu da şubat ayında aslında 2 gün gelmemiş olan bir işçiden toplam 4 gün kesinti yapıldığı anlamına geliyor. 


  • Eğer herhangi bir çalışan, işe girdiği ay içerisinde işten çıkar veya çıkarılırsa o ay standart olarak 30 değil, 31 gün üzerinden değerlendiriliyor. 


  • İşçi 1 gün devamsızlık yaptığında bu durumun kayda geçirilme şekli izin günü de dahil edilerek yapılıyor. Yani normal koşullarda 26 gün çalışma, + 4 gün haftalık izin şeklinde kayda geçen rakamlar, personel 1 gün gelmediğinde 25 gün çalışma + 3 gün haftalık izin şeklinde kayıt ediliyor. 


  • Aylık puantaj içerisinde herhangi bir çalışanın eksik çalışma günü varsa, bu gün veya günler SGK’ya eksik gün formu doldurularak iletiliyor.Bordro hesapla dedikten sonra aşağıdaki örnekteki gibi Bordro kalemleri ve Net Ücret + Agi hesaplanmaktadır.


İşverenin işçiye yaptığı iş karşılığında yaptığı ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle beraber gösteren ve işçinin çalıştığı süre boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgeye Bordro adı veriliyor Toplu Puantaj Kesinleştirme alanından bu işlemleri toplu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.Finans > Personel İşlemleri > Puantaj kesinleştirme işlemi puantajlar tamamlandıktan sonra, Yeni Puantaj Kesinleştirme tıklanarak Dönem ve Tarih girildikten sonra kaydet diyerek tamamlanır.


Puantaj tanımlamaları yapılan personele ilişkin aylık tahakkukların kesinleştirilmesi için bu işlem gerçekleştirilmektedir.

Finans > Personel İşlemleri > Maaş Ödemesi bu alandan maaş ödemelerini Yeni Maaş Ödemesi diyerek çıkış yapılan Kasa, Gider ve Tutar yazarak kaydet diyerek işlem tamamlanır.Finans > Personel İşlemleri  >Maaş Bordro Çizelgesi alanından Dönem seçilir ve ilgili personel seçildikten sonra, Raporu Göster veya PDF - Excel formatında indirebilirsiniz.


Finans > Personel İşlemleri > Maaş Ödeme Talimatı alanından talimat çıktısı alarak Site yönetimi çalışanlarınızın maaş ödemelerini zahmetsizce, riske girmeden, zaman kaybetmeden ve operasyonel işlemler ile uğraşmadan kolaylıkla anlaşmalı olduğunuz bankanız aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Finans > Personel İşlemleri > Huzur Hakkı bu alandan Huzur hakkını hesaplayarak Bordrolama yapabilirsiniz.


Site/Apartman/İş Hanı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenen Huzur Hakları bulunmaktadır. Huzur Hakkı adı altında yapılan ödemelerin temel amacı; bu kişilerin aldıkları sorumlulukların, risklerin karşılığı bir bedel olması gerektiği sonucuna göre Huzur Hakkı ödenmeleri yapılmaktadır.Finans > Personel İşlemleri > İhbar ve Kıdem Tazminatı alanlarından yeni kayıt diyerek ,tazminat hesaplamalarını Apsiyon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Kıdem Tazminatı işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. 


İhbar Tazminatı 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre iş sözleşmesi fesih edilen bir çalışan iş sözleşmesi sona ermeden önce işvereni tarafından belirli bir süre önce bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme işveren tarafından yazılı bir şekilde ve çalışanın o iş yerindeki kıdemine göre yapılmalıdır. Aksi bir durum olduğunda işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Buna ihbar tazminatı denmektedir.