Projenizde, Özet ekranındaki Kasalar ile Ödeme Esaslı Özet Gelir-Gider Raporunu aynı tarihler arasında karşılaştırabilirsiniz. Aşağıda yer alan akışı inceleyerek, 2 rapor arasındaki tutarlılığı sağlayabilirsiniz.

 

Öncelikle Özet ekranımıza geliyoruz Kasalar bölümünün sağ tarafında duran simgelerden Ayarlara (çark) tıklıyoruz. 


 

Açılan ekranda, Tarih bölümüne karılaştırmak istediğiniz tarih aralığını girip, Güncelle alanını tıklıyoruz. Kasalarımız seçtiğimiz tarih aralığındaki bakiyeyi göstermektedir.


 

Raporlar>Dökümler>Özet Gelir-Gider Tablosunu seçerek çalışma şeklini ödeme esaslı olarak seçiyoruz ve özet ekranında belirlemiş olduğumuz aynı tarihi bu tabloda da seçiyoruz ve gösteri tıklıyoruz.


 

Karşımıza gelen Özet Gelir-Gider tablosunda Gider bölümündeki Dönem Gelir Fazlası ile Kasa ekranımızdaki Devir Bakiye tutarları toplandığında kalan tutarı vermelidir.

(Aşağıda yer alan örnekte gelir fazlası veren bir rapor kullanılmıştır. Gider fazlası veren rapor için sayfanın en altında hesaplama yöntemine ulaşabilirsiniz)

Birlikte kontrolünü sağlayalım. 

Özet ekranındaki Devir Bakiye + Özet Gelir Gider Tablosundaki dönem gelir fazlası = Özet Ekranında yer alan kalan tutarı


Devir Bakiye + Dönem Gelir Fazlası = Kalan


43.884,74 + 20.482,07 = 64.366,81


Kasa bakiyenizdeki tutarı bu hesaplamayla bulabilirsiniz.


Önemli !


İşlem sonucundan çıkan tutar ile kasa ekranımızda görünün kalan tutar eşit değil ise, tutarsızlık virman alacaklarından kaynaklanabilmektedir. 


Sebebi ise kişiler arasında yapılan virman (Mahsuplaşma) işlemlerinde kasa çalışmamaktadır. Virman ile kapanan gecikme faizleri kasaya yansımamakta olup özet gelir gider raporuna yansımaktadır.


Kontrolü için;


Raporlar>Listeler>Tahsilat Makbuzlarını seçip tarih aralığını aynı şekilde 01.01.2020-31.12.2020 olarak seçiyoruz. Evrak Tipini ise Virman Alacakları olarak seçip gösteri tıklıyoruz. 


Raporu kontrol ettiğimizde oluşan farkın Tazminat Tutarı dip toplamı ile aynı olduğunu görebiliriz.


Rakamlar ile işlemimizi yapalım;


64.366,81-64.347,44 = 19,37 fark.


Yapmış olduğumuz işlemde aradaki fark ile tazminat tutarı aynı çıkmaktadır.

Yapılan işlemleri özetleyecek olursak formüllerimizi şu şekilde oluşturabiliriz;


  • Dönem gelir fazlası var ise


Devir Bakiye + Dönem Gelir Fazlası= Tutar

Kalan Tutar – Virman Alacağı (tahsilat tutarı) = Kasamızda Kalan Tutar

 

  • Dönem gider fazlası var ise


Devir Bakiye - Dönem Gider Fazlası= Tutar

Kalan Tutar – Virman Alacağı (tahsilat tutarı) = Kasamızda Kalan Tutar