Projenizde, belirlediğiniz tarihler arasındaki tüm finansal hareketleri (gelir, gider, kasa, kişi, cari, personel, genel hesap) özet olarak kontrol etmek istediğinizde Raporlar / Dökümler / Denetim Raporu sayfasından ilgili raporu alabilirsiniz. 

Raporda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda detaylandırılmıştır.

 

 

GELİR ÖZETİ: Projenizde kişilerden ve carilerden elde ettiğiniz gelirleri göstermektedir.


 

 • Devir: Raporu alırken seçilen ilk tarih öncesinde gelir hesabındaki bakiyeyi göstermektedir. 

 • Devreden Gecikme: Rapor ilk tarih öncesinde kişilere yapılan borçlandırmalara istinaden devir bakiyeye yansıyan gecikme tutarını göstermektedir.

 • Tahakkuk: İlgili gelir hesaplarından kişi ve carilere yansıyan borçlandırma tutarlarını göstermektedir. Ayrıca gelir hesabı alacaklı olarak bir virman yapıldıysa bu tutar da eklenecektir.

 • Gecikme: İlgili gider hesaplarında kişilere yapılan borçlandırmalara yansıyan gecikme tutarlarını göstermektedir.

 • Mahsup: İlgili gelir hesabı borçlu olarak bir virman işlemi yapıldığında mahsup satırına yansımaktadır.

 • Toplam: Yukarıda bahsedilen (devir, devreden gecikme, tahakkuk, gecikme, mahsup) tutarların toplamını ifade etmektedir.

 • Tahsilat: Belirtilen tarih aralığında kişilerin yaptığı ödemeler ve cari firmaya girilen tahsilat makbuzlarını göstermektedir.

 • Tahsil Edilen Gecikme: İlgili kategoride, kişilerin ödemesinde ne kadarlık tutarın gecikmeyi kapattığını göstermektedir.

 • İade: İlgili kategoride oluşturulan iade makbuzlarını göstermektedir.

 • Toplam Tahsilat: Belirtilen tarih aralığında yapılan tahsilat ve tahsil edilen gecikmeleri göstermektedir. Eğer iade makbuzu var ise ilgili tutar çıkartılarak gösterilecektir.

 

 

GİDER ÖZETİ:    Projenizde ilgili gider hesapları üzerinden oluşturulan borç makbuzu, gider faturası, gider fişi, virmanları göstermektedir.


 

 • Devir: Raporu alırken seçilen ilk tarih öncesinde, gider hesabındaki bakiyeyi göstermektedir.

 • Tahakkuk: İlgili gider hesaplarından kişilere oluşturulan borç makbuzu, cariye girilen gider faturası, oluşturulan gider fişi tutarlarını göstermektedir. Ayrıca gider hesabı borçlu olarak bir virman yapıldıysa bu tutar da eklenecektir. (Tahakkuk Esaslı alınan Gelir – Gider Raporu’ndaki bakiyeyi göstermektedir.)

 • Mahsup: İlgili gider hesabı alacaklı olarak bir virman işlemi yapıldığında bu mahsup satırına yansımaktadır.

 • Toplam: Yukarıda bahsedilen devir ve tahakkuk toplamını göstermektedir. Mahsup satırında bir tutar yazıyorsa o tutar çıkartılarak gösterilecektir.

 • Ödenen: İlgili gider hesaplarından girilen gider fişleri ve carilere kesilen ödeme makbuzlarını göstermektedir.KASA ÖZETİ:     Belirtilen tarih aralığında projenizdeki kasalarınızın mevcut bakiyesini görüntüleyebilirsiniz. (Kasa Ekstresi raporunu alarak detaylara ulaşabilirsiniz.) • Devir: Belirtilen ilk tarih öncesinde kasalarınızda mevcut olan bakiyeyi göstermektedir.

 • Giren: Belirtilen tarih aralığında kasalarınıza giren bakiye toplamını göstermektedir.

 • Çıkan: Belirtilen tarih aralığında kasalarınızdan çıkan bakiye toplamını göstermektedir.

 • Bakiye: Belirtilen son tarih gününde kasalarınızda ne kadar bakiye olduğunu göstermektedir.

 

 

KİŞİLER: Belirtilen tarih aralığında projenizdeki malik ve kiracılara yansıtılan tutarları görüntüleyebilirsiniz.

 


 • Devir Anapara: Seçilen ilk tarih öncesinde malik ve kiracılara yansıtılan kalan borç tutarlarını göstermektedir. Eğer kişi alacaklı ise eksi (-) olarak gösterilecektir.

 • Devir Gecikme: Devir anapara tutarına, seçilen ilk tarihin bir gün öncesine kadar yansıyan gecikme tutarlarını göstermektedir.

 • Borçlandırma: Seçilen tarih aralığında malik ve kiracılara yansıtılan borç makbuzlarını göstermektedir.

 • Gecikme: Seçilen tarih aralığında malik ve kiracılara yansıtılan borç makbuzlarına işleyen tazminatları göstermektedir.

 • Devreden Gecikme: Seçilen ilk tarih öncesine ait olan devir borcuna, seçilen ilk ve son tarih aralığında yansıyan tutarı göstermektedir.

 • Ödenen Ana Para: Seçilen tarih aralığında daire sakinlerinin borç makbuzlarının ana para tutarına yaptıkları ödemeyi göstermektedir.

 • Ödenen Gecikme: Seçilen tarih aralığında daire sakinlerinin borç makbuzlarına yansıyan gecikme tutarlarına yaptıkları ödemeyi göstermektedir.

 • Toplam Ödenen: Seçilen tarih aralığında daire sakinlerinin kendilerine yansıyan borç makbuzlarına yaptıkları toplam ödemeyi göstermektedir.

 • Bakiye: Seçilen son tarihte kişinin mevcut borç veya alacak bakiyesini göstermektedir. Eğer kişi alacaklı ise tutar eksi (-) olarak belirtilecektir.

 

 

CARİ ÖZETİ:     Projenizde çalıştığınız firmalara yansıtılan gider faturası, ödeme makbuzu ve var ise virmanları görebilirsiniz. (Cari Hesap Ekstresi raporunu alarak detaylara ulaşabilirsiniz.) • Devir: Seçilen ilk tarih öncesinde carilerin bakiyelerini göstermektedir. Eğer cari alacaklı ise bu alandaki rakam eksi (-) olarak belirtilecektir.

 • Borç: Seçilen tarih aralığında carilere girilen ödeme makbuzları toplamını göstermektedir.

 • Alacak: Seçilen tarih aralığında carilere girilen gider faturaları toplamını göstermektedir.

 • Bakiye: Seçilen son tarih itibarıyla carilerin mevcut bakiyesini göstermektedir. Eğer cari alacaklı ise bu alandaki rakam eksi (-) olarak belirtilecektir.

 

 

PERSONEL:         Site / Personel sayfasındaki personellerinize ait finansal hareketlerinizi görüntüleyebilirsiniz. (Personel Ekstresi’ni alarak detaylara ulaşabilirsiniz.)
 

 • Devir: Seçilen ilk tarih öncesinde personelin bakiyesini göstermektedir.

 • Borç: Seçilen tarih aralığında personele girilen maaş ödemelerini göstermektedir.

 • Alacak: Seçilen tarih aralığında personele girilen maaş tahakkuklarını göstermektedir.

 • Bakiye: Seçilen son tarih itibarıyla personel hesabının mevcut bakiyesini göstermektedir. Eğer personel alacaklı ise bu alandaki rakam eksi (-) olarak belirtilecektir.

 

 

GENEL HESAP:  Tanımlar / Genel Hesaplar sayfasında kayıtlı olan hesaplara sadece virman üzerinden finansal hareket girilebilmektedir. (Genel Hesap Ekstresi’ni alarak detaylara ulaşabilirsiniz.)
 

 • Devir: Seçilen ilk tarih öncesinde genel hesabın bakiyesini göstermektedir.

 • Borç: Seçilen tarih aralığında genel hesaba virmandan girilen borç bakiyeyi göstermektedir.

 • Alacak: Seçilen tarih aralığında genel hesaba virmandan girilen alacak bakiyeyi göstermektedir.

 • Bakiye: Seçilen son tarih itibarıyla genel hesabın mevcut bakiyesini göstermektedir. Eğer genel hesap alacaklı ise bu alandaki rakam eksi (-) olarak belirtilecektir.