Projenizde, belirlediğiniz tarihler arasındaki tüm finansal hareketleri (gelir, gider, kasa, kişi, cari, personel, genel hesap) özet olarak kontrol etmek istediğinizde Raporlar / Dökümler / Denetim Tablosu sayfasından ilgili raporu alabilirsiniz.
 


Raporda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda detaylandırılmıştır.

 


GİDER: Seçilen tarih aralığında gider hesaplarına yansıyan toplam borçlandırmaları göstermektedir. (Gelir-Gider Raporu’nu rapor tipi - Gider, çalışma şekli ise Tahakkuk Esaslı alarak detaylı kontrol edebilirsiniz.)


 • Devir Alacaklı Kişiler: Seçilen ilk tarih öncesinde devreden alacağı olan kişileri göstermektedir.

 • Devir İcradan Alacaklılar: Kişilere göre finansal durum sayfasında “İcra takibinde” alanında artı bakiye devir eden bir tutar var ise bu alana yansımaktadır.

 • Borçlu Kişiler: Kişilerin devir bakiyesi ve tahakkuk eden borcu toplandıktan sonra toplam ödemeden çıkartılmaktadır. İlgili bakiye bu tutarı göstermektedir.

 • İcradaki Borçlu Kişiler: Seçilen son tarih itibarıyla icrada borcu gözüken kişileri listelemektedir.

 • Ticari Alacaklar: Seçilen tarih aralığında carilere girilen gelir faturaları toplamından tahsilat makbuzları toplamı çıkartıldıktan sonra kalan tutarı göstermektedir.

 • Alacaklı Firma Devirleri: Seçilen ilk tarih öncesinde site yönetiminden alacaklı olan carileri göstermektedir.

 • Personelden Alacaklar: Seçilen tarih aralığında site yönetimine borçlu olan personelleri göstermektedir. (Personel Ekstresi raporundan detaylı kontrol edebilirsiniz.)

 • Alacaklı Personel Devirleri: Seçilen ilk tarih öncesinde site yönetiminden alacaklı olan personelleri göstermektedir.

 • Hazır Değerler: Seçilen son tarih itibarıyla kasalardaki mevcut bakiyeyi göstermektedir.

 • Genel Hesap Borç: Seçilen son tarih itibarıyla borçlu genel hesaplardaki bakiyeyi göstermektedir.

 • Devir Genel Hesap Alacak: Seçilen ilk tarih öncesinde devreden alacağı olan genel hesapları göstermektedir.

 

 

GELİR: Seçilen tarih aralığında kişilere yansıtılan borç makbuzları ve sistemde oluşturulan gelir faturası ve gelir fişleri toplamını göstermektedir. (Gelir-Gider Raporu’nu rapor tipi Gelir, çalışma şeklini Tahakkuk esaslı alarak detaylı kontrol edebilirsiniz.)


 • Gecikme: Seçilen tarih aralığında, borç makbuzları ve borçlu tarafı kişi olan virman kayıtlarına yansıyan tazminatı göstermektedir.

 • Özvarlıklar (Kasa-Banka Devirleri): Seçilen ilk tarih öncesine ait, kasalardaki devreden bakiyeyi göstermektedir.

 • Özvarlıklar (Borçlu Firma Devirleri): Seçilen ilk tarih öncesinde devreden borcu olan carileri göstermektedir.

 • Ticari Borçlar: Seçilen tarih aralığında site yönetiminin borçlu olduğu carileri göstermektedir.

 • Personel Borçları: Seçilen tarih aralığında site yönetiminden alacaklı olan personelleri göstermektedir. (Personel Ekstresi raporundan detaylı kontrol edebilirsiniz.)

 • Personel Devir Alacakları: Seçilen ilk tarih öncesinde site yönetimine borçlu olan personelleri göstermektedir. (Personel Ekstresi raporundan detaylı kontrol edebilirsiniz.)

 • İcradan Alacaklı Kişiler: Seçilen tarih aralığında icrada alacağı olan kişileri göstermektedir.

 • Alacaklı Kişiler: Seçilen son tarih itibarıyla genel toplam bakiyesi alacaklı olan kişileri göstermektedir.

 • Devir İcra Borçluları: Seçilen ilk tarih öncesinde icradan borcu olan kişileri göstermektedir.

 • Devir Borçlu Kişiler: Seçilen ilk tarih öncesinde devir borcu olan kişileri göstermektedir.

 • Genel Hesap Alacak: Seçilen tarih aralığında alacaklı olan genel hesapları göstermektedir.

 • Devir Genel Hesap Borç: Seçilen ilk tarih öncesinde borçlu olan genel hesapları göstermektedir.