Yıl sonu / mali dönem kapanış kayıtları, Muhasebe > Dönem sonu kapanış işlemleri alanından yapılmaktadır.

Bu işlemlerin anlatımına geçmeden önce şunu belirtmek isteriz ki;


Kapanış fişleri oluşturulmadan mutlaka kontrol edilmesi gereken, sonucu etkileyecek bazı alanlar bulunmaktadır. Bunlar;


1-)Kod artikeli kullanılıyor ise X'li oluşan muhasebe hesap kodlarının olup olmadığı,
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi


2-)999 muhasebe hesap kodunda bakiye olup olmadığı,
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi


3-)Muhasebe hesap kodu belirlenmemiş kişi, cari, gelir, gider, genel hesap veya kasa/banka tanımının olup olmadığı,
Var ise ilgili hesaplara muhasebe hesap kodunun tanımlanması


4-)Gecikme tazminatı gelirlerinin 'Muhasebe entegrasyon parametreleri' alanında seçilmiş olup olmadığı,
Seçilmemiş ise Muhasebe>Parametreler alanından 'Aidat tazminatı gelir hesabının' seçilmesi


5-)Stopaj giderinin/hesabının 'Muhasebe entegrasyon hesap kodları' alanında seçilmiş olup olmadığı
Seçilmemiş ise Muhasebe>Parametreler alanından 'Stopaj muhasebe hesap kodu'nun seçilmesi


6-)Gelir hesaplarının borç bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı,
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi


7-)Gider hesaplarının alacak bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı,
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi


8-)Kasa ve banka hesabının alacak bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı,
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi


Yukarıda maddeler halinde belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda destek@apsiyon.com mail adresi üzerinden muhasebe fişi güncelleme işleminin talep edilmesi gerekmektedir. Muhasebe fişi güncelleme işlemi talep edilirken güncelleme işleminin yapılacağı ilgili dönem/tarih aralığı mutlaka belirtilmelidir. Kontroller mizan üzerinden yapılıyor ise de Muhasebe > Muhasebe Fişleri alanında yer alan (aktif) en son oluşturulmuş açılış fişi tarihi baz alınarak ve "Ödenmemiş borçlara ait geçici tazminatlar" hesaplanmasın şeklinde mizanın alınması gerekmektedir.


Mizan raporunda dönem başlangıç/devir olmadığından en son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2020 ise alınacak mizanın da başlangıç tarihi 01.01.2020 olmalıdır. En son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2019 ise alınacak mizanın başlangıç tarihi 01.01.2019 olmalıdır.Tüm kontroller ve karşılaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Muhasebe > Dönem sonu kapanış işlemleri alanından kapanış adımlarına başlayabilirsiniz.

Önce yansıtma hesapları seçilmelidir.
Gider hesaplarınız için hangi muhasebe hesap kodunu kullanıyorsanız ilgili satırda yansıtma hesabını seçmelisiniz. Tüm gider hesaplarınız aynı muhasebe hesap kodunda takip edilmiyor ise ilgili ekranda birden fazla yansıtma hesabı da seçebilirsiniz.

Yansıtma hesabı/hesapları seçildikten sonra sonuç hesapları seçilmelidir. Yansıtma hesaplarında hangileri kullanıldıysa sonuç hesaplarında karşılık hesaplarını seçmeniz yeterlidir.

Sonuç hesabı da seçildikten sonra "Kaydet" butonuna basınız.

Son olarak muhasebe kapanış ve açılış fişi oluştur bölümünden kapatmak istediğimiz dönem aralığını belirterek "Fiş oluştur" butonuna basarak işleminiz tamamlayabilirsiniz.

Kapanış fişinin oluştuğu tarihten bir gün sonrası için açılış fişi sistem tarafından otomatik oluşmaktadır.

Bu işlemler ile;


740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı > 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı'na


741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı > 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı'na


622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı > 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'na


690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı > 590 veya 591 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'na aktarılır ve bilanço hesaplarını içeren kapanış ve açılış fişi oluşturulur.

Kapanışı yapılan mali dönem mizan son durum;

Mizan kapanmıştır ve bakiye bulunmamaktadır.