Muhasebe&Finans Raporları Karşılaştırması

Sistemimizde Finans ve Muhasebe entegrasyonu bulunmakta olup Finans menüsü üzerinden yapılan işlemler için ‘Muhasebe Fişi/Kaydı’ aynı anda otomatik olarak oluşmaktadır. Bu sebeple ‘Mizan’ 120 (kişi) bakiyesi, Finans raporları arasında yer alan ‘Dönemsel Bakiye Listesi’ ile uyumlu olup bu iki rapor karşılaştırma yapılabilecek iki rapordur.

Rapor karşılaştırmasını yapabilmek için dönemsel bakiye listesi alınırken rapor son tarihi ve tazminat tarihi aynı olmalıdır. Mizanın son tarihi ise dönemsel bakiye listesinin 'tazminat tarihi' olmalı ve mizan geçici tazminatlar 'Hesaplansın' olarak alınmalıdır. İki raporu karşılaştırabilmek için iki raporun aynı parametreler üzerinden alınması gerekmektedir.

Dönemsel bakiye listesi alınırken belirlenecek tazminat tarihi, ödenmemiş borçlara uygulanacak gecikme tazminatının hesaplanacağı tarihtir.

01.01.2019-09.10.2019 dönemi dönemsel bakiye listesi dönem sonu bakiyesi 390.120,83 TL (B) 'dir.

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Mizan 120 bakiyesi de 390.120,83 TL (B) 'dir.

Rapor bakiyelerinden de kontrol edebileceğiniz gibi iki rapor birebir uyuşmaktadır.


Kod artikeli/kategori bazlı muhasebe hesap kod yapısının kullanıldığı bir apartman/sitede kontrolleri sağlayacak olursak;

Bu site/apartman kayıtlarında İcra kategorisinde hareket gören finansal hareketler 128 muhasebe hesap kodu ile diğer kategorilerde hareket gören finansal hareketler 120 muhasebe hesap kodu ile oluşacaktır.

01.01.2019-09.10.2019 dönemi mizan 120 hesap bakiyesi 312.924,73 TL (B)

01.01.2019-09.10.2019 dönemi mizan 128 hesap bakiyesi ise 77.196,10 TL (B) 'dir.

Örnekleri gösterdiğimiz 'Taş Evler' isimli bu apartmanda kişi kartları için 120 hesap haricinde 128 hesap kodunda da oluşan muhasebe kayıtları olduğundan iki hesabın mizan bakiyesinin toplanarak dönemsel bakiye listesi ile karşılaştırılması gerekmektedir. Sizlerin kontrolleri sağladığınız apartmanınızda veya sitenizde kişi kartları için oluşan bunun gibi 120 hesap harici hesaplar var ise bu hesap bakiyelerini de toplama dahil ederek karşılaştırmayı yapabilirsiniz. 

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Mizan 120 bakiyesi 312.924,73 TL (B)

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Mizan 128 bakiyesi 77.196,10 TL (B)

120 ve 128 hesap bakiyesi toplamı ;
312.924,73 TL + 77.196,10 TL = 390.120,83 TL (B) 'dir.

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Dönemsel Bakiye Listesi dönem sonu bakiyesi de 390.120,83 TL (B) olup iki rapor birebir uyuşmaktadır.

Hem kod artikelinin kullanıldığı (kategori bazlı muhasebe hesap kod yapısı) hem de kişi kartlarında 3'lü hesap kodlarının tanımlı olduğu bir apartman/sitede kontrolleri sağlayacak olursak;

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Mizan 120 bakiyesi 313.930,73 TL (B)

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Mizan 128 bakiyesi ise 77.196,10 TL (B)

120 ve 128 hesap bakiyesi toplamı ;
313.930,73 TL (B) + 77.196,10 TL (B) = 391.126,83 TL (B)

349.9 kodlu muhasebe hesabında takip edilen 'Belirsiz Tahsilatlar' bakiyesini de toplama dahil edersek; 

391.126,83 TL (B) + 1.006,00 TL (A) = 390.120,83 TL (B) 'dir.

01.01.2019-09.10.2019 dönemi Dönemsel Bakiye Listesi dönem sonu bakiyesi de 390.120,83 TL (B) olup iki rapor birebir uyuşmaktadır.

Not:

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda kontroller sağlandıktan sonra bu iki rapor arasında bir uyumsuzluk/bakiye farklılığı bulunuyor ise farklılığa sebep olabilecek hususlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir;

1-)Muhasebe>Muhasebe fişleri alanında yer alan (aktif) en son oluşturulmuş açılış fişi tarihi baz alınmadan mizanın alınması*
*Mizan raporunda dönem başlangıç/devir olmadığından en son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2019 ise mizan başlangıç tarihi 01.01.2019 olmalıdır. En son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2018 ise mizan başlangıç tarihi 01.01.2018 olmalıdır.
2-)Kişi kartı üzerinde yapılan muhasebe hesap kodu değişikliğinin muhasebe fişine yansıması için muhasebe fişi güncelleme işleminin yapılmamış olması
3-)Virman detay satırlarında tazminat tarihinin son ödeme tarihinden önce olan kayıtlarının bulunması
4-)Finans>Tanımlar menüsü altında 12'li (120,127,128,129 vb) muhasebe hesap koduna bağlanmış herhangi bir Genel Hesap,Cari,Kasa,Banka,Gelir veya Gider hesabının tanımlı olması
5-)Pasif olan kişi kartının olması **
**Sıkça sorulan bir alan olduğundan pasif kişi kartlarının nasıl görüntülenebileceğini aşağıdaki ekran görüntüleri üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Pasif Kişi Kartlarının Görüntülenmesi