Aidat haricinde yapılan borçlandırmaların ayrı ayrı takibi nasıl yapılır ?

Aidat borçlandırmalarının haricinde yapılan borçlandırmaların, kişilerin hesaplarında ayrı ayrı takip edilmek istediğinde ilgili borçlandırma kalemi için Evrak Kategorisi oluşturulması gerekmektedir.

Ayarlar > Evrak Ayarları alanında bulunan ;Evrak kategorisi kullanılsın kutucuğu işaretlenip Kaydet butonuyla kaydedilmesi gerekmektedir. ( Aksi halde borçlandırma aşamasında kategori ayrımını göremezsiniz.)

Daha sonra, Tanımlar > Evrak kategorileri alanında Yeni Kayıt butonuna tıklayıp, 


Kategori kodu : alanında bir kod verip, “D01” vb 


Kategori adı : alanında borçlandırma türünü belirtip, Kaydediyoruz. (Örn.“Demirbaş”)
Artık Demirbaş borçlandırmasını yapabiliriz.


Örnek olarak her bir dairenin 1 yıl boyunca Kat malikleri tarafından ödenmesi gereken 100 TL’lik demirbaş borçlandırmasının yapılması için, 


Finans > Aidat işlemleri > Toplu aidat borçlandırma alanında

Tarih, 

Dönem,

Son ödeme tarihleri,

Tazminat tarihleri belirtildikten sonra;

Demirbaş bedelleri “Kat malikleri”ni ilgilendirdiği için, “Kim borçlandırılsın” alanında “Kat malikleri” seçilir.


Borçlandırma türü de belirlendikten sonra,

Kategori alanında az önce oluşturduğumuz, “Demirbaş“ kategorisini seçiyoruz.


Borçlandırılacak tutarı ve varsa açıklamanızı belirtip borçlandırma tamamlanmış olur.

Finans > Kişilere göre finansal durum alanında artık “Genel” ve “Demirbaş” olarak kategorilere göre ayrı ayrı hesap hareketleriyle takip edilebilir, kategorilere göre ayrı ayrı tahsilat gerçekleştirilebilmektedir.