Firma takibinin yapılmadığı küçük harcamalar Apsiyon'a nasıl kaydedilir?


Hizmetin veya ürünün alındığı firma ya da şahsın takibi yapılmayıp, sadece harcama yapılan masraf kaleminin takip edilmek istendiği durumlarda, Finans > Gider > Gider fişi üzerinden Apsiyon’a kaydı gerçekleştirilebilir.

Örnek olarak; yönetim ofisine söylenen bir yemek ya da bankaya giderken kullanılan taksinin ücreti v.b bu ve buna benzer masraflar, “Yönetim giderleri” masraf kalemi ile takip edilebilir.


50 TL'lik Taksi ücretinin kaydı için,

Tarih : Harcamanın yapıldığı tarihi yazıp,

Karakaya: Ödemenin yapıldığı kasayı seçiniz.

Gider Hesabı : Masraf kalemini seçiniz. “Yönetim gideri” haricinde başka bir gider hesabı seçiniz. 


Not: Dilerseniz, gider seçimi alanından “Yeni Kayıt Ekle” butonuna tıklayarak yeni bir gider kalemi ekleyip seçilebilir.  


Son olarak Tutar ve açıklama ekleyip Kaydet butonuyla kaydediyoruz.