Planlarınızın haricinde gelişen masrafların ev sahiplerine yansıtılması


Apartmanın dış cephesinin hasarı ve masrafların paylaşılması


Şiddetli yağan doluyla birlikte Aparmanın ön cephesi ciddi şekilde hasar görmüş ve bunun onarımı apartmana büyük bir masraf doğuracaktı.

Ahmet Bey, yapılacak ilk toplantıya yetiştirmek üzere dış cephe firmalarıyla görüşüp, 3 tane fiyat teklifi alır. Toplantı günü hem fiyat hem de kalite olarak en iyi olan firma ile anlaşma sağlanır. Anlaşma gereği, Apartman, dış cephe onarımı için toplamda 10.000 TL’lik bir bedel ödemesi gerekmektedir. Firma, herhangi bir peşinat almadan işe başlayacak olup, 10 ayda vadeli bir şekilde ödenebilme imkanı sunmuştur.

Bu masrafın ödenebilmesi için, apartmanın aylık 2.100 TL’lik mevcut aylık masraflarına ek bir masraf olarak eklenmesi ve toplanacak paralarla bu masrafın da ödenmesi gerekmektedir.

 • Peki bu masrafı kimler ödemeli?


Yapılacak olan dış cephe, evin değerine arttıran ve kalıcı bir değer olduğu için
ev sahipleri
tarafından ödenecektir.

 • Peki kim ne kadar ödeyecek?


Dış cepheden alınan pay, her bir dairenin büyüklüğüne göre farklılık göstereceği için, dairelerin m2’sine göre paylaştırılması kararı verilmiştir.

Faturamız geldi.


Dış cephe firmasının çalışanları Ahmet Bey’e faturayı iletir ve Ahmet Bey, vadeleri takip edebilmek ve masrafın ev sahipleri arasında adilce bölüştürülebilmesi için;

Tanımlar/Gider tanımları alanında “Bakım onarım” adındaki Gider tanımının dağıtım yani borçlandırma parametrelerini belirlemesi gerekmektedir.

**Not : Aranılan Gider tanımı yok ise, Yeni Gider Tanımı butonuna tıklanarak eklenmesi gerekmektedir. 

Bakım onarım giderinin “Dağıtım Şekline” bakıldığında, her bir “Daireye eşit” bir şekilde olarak görünmekte olup bunu, “Daire Net m2 oranında” şeklinde değiştirir.

Borçlandırılacak kişi : Masraf sadece ev sahipleri tarafından ödeneceği için, Sadece Kat Malikleri seçilir ve Kaydet butonuyla kaydedilir.Artık faturamızı oluşturabiliriz.

Ahmet Bey,
 Finans/Gider/Gider Faturaları alanında, “Yeni Gider Faturası” butonuna tıklar.

Tarih : F
aturayı aldığı tarih olarak 11.09.2017 yazar.

Belge Tarihi : faturanın üzerinde yazan 08.09.2017 tarihini,

Belge No : Faturanın Belge numarası olan H - 470287 numaralarını yazar.

Cari Hesap :  Firmayı seçer.. Bu firmanın kaydı olmadığı için sağ alt köşedeki
Yeni Kayıt Ekle butonuna tıklayarak, firmanın adını yazıp Kaydeder. Ardından karşısına çıkan Cari / Firma seçimi ekranında az önce oluşturduğu izolasyon firmasını seçer.

Ödeme Tipi : Ödeme vadeli bir şekilde yapılacağı için “Açık Fatura” seçer.

**Dağıtımı Yapılacak : kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde faturamızın paylaştırılmasını gerçekleştiremez.


Gider Kodu alanında da Yeni satır ekle butonuna tıklayıp, yukarıda dağıtım şeklini değiştirdiğimiz “Bakım Onarım“ gider türünü seçip ve KDV dahil fatura bedelini yazar.
Ödeme Planı :  Yeni Satır Ekle butonuna tıklayarak ödeme vadelerini 5 taksit olarak belirtip Kaydet butonuyla faturayı kaydeder.*Not : Taksitlerin toplamı, Fatura toplamına eşit olmalıdır.

Faturamız oluşturuldu. Artık fatura bedelinin Aydın apartmanı ev sahiplerine yansıtması gerekiyor. 

Bunun için de;

Finans/Borçlandırma ve Tahsilat/Gider dağıtımı alanına gelir.

Mevcut aidat rakamı haricinde ev sahiplerini borçlandırmak için oluşturulacak Aidat makbuzlarının,


-Evrak tarihlerini,
-Dönemini,
-Son Ödeme Tarihini,
-Gecikme Tazminatı uygulanıp uygulanmayacağını,
-Tazminat Başlama Tarihini belirleyip,


Yukarıdaki değer ve parametrelerde olan başka bir aidat makbuzu evrakı var ve bu evraka ayrı bir satır olarak eklenmesi istenirse, Yeni Evrak Oluştur kutucuğu Boş bırakılır. Eğer parametreler aynı ama yine de farklı bir evrak oluşturulmak isteniyorsa, bu kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

Borçlandırma parametreleri tamam ise, artık dağıtımı yapılacak faturayı seçip, seçili Faturaların Dağıtımını Yap butonuna tıklayarak borçlandırmayı gerçekleştirir.**Not: Dağıtım alanında faturanızı göremiyorsanız, Finans/Gider/Gider Faturaları alanından faturanızın Dağıtım Yapılacak kutucuğunun işaretli olduğuna emin olunuz.

Kontrol ve Yapılması Gerekenler :


Borçlandırmanın kontrolünü Finans/Borçlandırma ve Tahsilat/Borç Makbuzu alanından yapabilirsiniz.Borçlandırılmış olan kişilerin doğru kişilere yapılıp, yapılmadığını,
Her bir dairenin m2’si oranında borçlandırılıp borçlandırılmadığını kontrol edebilir.

Aynı zamanda Raporlar/Listeler/Gelir-Gider Dağıtım Tablosu alanında 

 • Fatura seçimini yapıp, 
 • Raporu Göster butonuna tıklayıp karşımıza çıkan tabloda kontrolleri yapabilir.


** Eğer borçlandırılan kişilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, 

 • Tanımlar/Gider tanımları alanında ilgili gider tanımının içerisinde yer alan “Borçlandırılacak Kişi”nin doğru olduğuna emin olun.

** Daire başına düşen rakamlarda farklılık olduğunu düşünüyorsanız,

 • Fatura tutarının doğru yazıldığına emin olunuz.
 • Faturadaki Gider tanımının doğru olduğuna emin olunuz. 
 • Tanımlar/Gider Tanımı alanından, ilgili gider tanımının dağıtım şeklinin doğru seçildiğine emin olunuz.
 • Yukarıdaki dağıtım şekline bağlı olan parametrelerin kontrolünü sağlayınız.
 • Arsa payı ve m2 değerleri ile yapılan borçlandırmalarda,
  Site/Daireler alanından ilgili dairelerin değerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.